Göteborg

Här kan du skicka in frågor till Valnämndens kansli. 

 

Behandling av personuppgifter
Information om hur dina personuppgifter behandlas finner du i valnämndens Policy för hantering av personuppgifter.

Ärende