Göteborg

Här kan du skicka in frågor.

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finner du i valnämndens Policy för hantering av personuppgifter.

Ärende