Göteborg

Här kan du skicka in en intresseanmälan för uppdrag som röstmottagare på valdagen i valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

Valkansliet kontaktar dig på den e-postadress du angett i din intresseanmälan när vi hittat en lämplig placering. Rekryteringen pågår ända fram till valdagen.

Innan du skickar in din intresseanmälan bör du läsa igenom dokumentet "Krav och kvalifikationer för arbete som röstmottagare i Göteborgs Stad".

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden. 

Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till Göteborgs Stad, Valnämndnes kansli, 404 82 Göteborg. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Har du tillgång till bil på valdagen?