Göteborg

Gör en insats för demokratin!

Vill du arbeta som röstmottagare?
Nästa val till riksdag, region- och kommunfullmäktige hålls den 11 september 2022. Nu öppnar vi upp möjligheten att medverka som röstmottagare. Klicka på länken "intresseanmälan" för att läsa mer och anmäla ditt intresse. 

Har du fått en inbjudan att att medverka i valet 2022 och ska bekräfta eller avsäga dig uppdraget?

Gå till "Min sida" i huvudmenyn och logga in med Bank-ID. När du är inloggad ska du först kontrollera din kontaktuppgifter. Behöver du ändra något klickar du på Redigera. 

Gå till "Min placering" i huvudmenyn. Här kan du bekräfta eller neka ditt uppdrag. 

OBS! Du kan inte bekräfta din medverkan genom att skicka in en intresseanmälan.

Ansvaret för genomförande av allmänna val

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och regionsfullmäktige vart fjärde år (och valet till Europaparlamentet vart femte år). Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extraval. 

Valnämnden i Göteborg är den lokala valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har ansvar för förtidsröstning i Göteborg. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna. 

Kontakuppgifter
Valnämndens kansli
404 82 Göteborg
Besöksadress: Postgatan 16

Telefon: 031-365 00 00
E-post: valnamnden@stadshuset.goteborg.se