Göteborg

Gör en insats för demokratin!

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Nu söker vi röstmottagare till valet 2022!

Som röstmottagare skapar du möjlighet för väljarna i Göteborgs Stad att utöva sina demokratiska rättigheter - att rösta i fria, hemliga och direkta val. Du medverkar till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

Just nu söker vi erfarna röstmottagare i Göteborgs Stad, men även röstmottagare som kan jobba som vice ordförande samt ordförande. 
Klicka här för att fylla i en intresseanmälan

Ansvaret för genomförande av allmänna val
Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och regionsfullmäktige vart fjärde år (och valet till Europaparlamentet vart femte år). Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extraval.

Valnämnden i Göteborg är den lokala valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har ansvar för förtidsröstning i Göteborg. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna. 

Kontakuppgifter
Valnämndens kansli
404 82 Göteborg
Besöksadress: Postgatan 16

Telefon: 031-365 00 00
E-post: valnamnden@stadshuset.goteborg.se