Göteborg

Stort tack till alla er som var röstmottagare på valdagen 11 september 2022!

Arvodet betalas ut den 27 oktober.

Ansvaret för genomförande av allmänna val
Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och regionsfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extraval.

Valnämnden i Göteborg är den lokala valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har ansvar för förtidsröstning i Göteborg. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna. 

Som röstmottagare skapar du möjlighet för väljarna i Göteborgs Stad att utöva sina demokratiska rättigheter - att rösta i fria, hemliga och direkta val. Du medverkar till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

Intresseanmälan för att arbeta som röstmottagare i EU-valet 2024 öppnar den 1 september 2023!

Kontaktuppgifter
Valnämndens kansli
404 82 Göteborg
Besöksadress: Postgatan 16

Telefon: 031-365 00 00
E-post: valnamnden@stadshuset.goteborg.se