Göteborg

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extraval. 

Valnämnden i Göteborg är den lokala valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har ansvar för förtidsröstning i Göteborg. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna. 

Vill du arbeta som röstmottagare på valdagen?

Just nu är alla våra vår placeringar bemannade. Vi tackar alla som anmält intresse för att arbeta som röstmottagare. 

Har du fått en placering som röstmottagare?

Du kan logga in på Min sida i menyraden för att se din placering och din kurs eller för att bekräfta ditt deltagande. Du behöver ha Bank-ID för att logga in. 

Har du frågor?

Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
404 82 Göteborg
Besök: Norra Hamngatan 14

Telefon: 031-365 00 00
E-post: valnamnden@stadshuset.goteborg.se