Göteborg

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extraval. 

Valnämnden i Göteborg är den lokala valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har ansvar för förtidsröstning i Göteborg. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna. 

Vill du arbeta som röstmottagare på valdagen?

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. För att genomföra val behöver valnämnden i Göteborg rekrytera många valarbetare. Uppdraget som röstmottagare är ett förtroendeuppdrag att vara stolt över och gör det möjligt för väljarna att utöva sin demokratiska rättighet – att kunna rösta i fria, hemliga och direkta val. Det är av yttersta vikt att alla som är med och representerar valnämnden har en förståelse för hur de förväntas agera. I dokumentet "Krav och kvalifikationer för arbete som röstmottagare i Göteborgs Stad" kan du läsa mer om vad som krävs för att förordnas som röstmottagare. I dokumentet "Information om uppdraget som röstmottagare" kan du läsa mer om vad uppdraget innebär, arvode och utbetalning.  Läs igenom dokumenten innan du skickar in din intresseanmälan. Intresseanmälan finner du under rubriken Intresseanmälan i menyraden. 

Arbeta som röstmottagare i förtidsröstningen

Ansökningstiden för våra tjänster i förtidsröstningen har tyvärr gått ut och arbetet med att bemanna förtidsröstningen pågår bland de personer som skickat in en ansökan via goteborg.se/ledigajobb.

Har du fått en placering som röstmottagare?

Du kan logga in på Min sida i menyraden för att se din placering och din kurs eller för att bekräfta ditt deltagande. Du behöver ha Bank-ID för att logga in. 

Har du frågor?

Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
404 82 Göteborg
Besök: Norra Hamngatan 14

Telefon: 031-365 00 00
E-post: valnamnden@stadshuset.goteborg.se